SEN DE DESTEK OL, KADIN GÜÇLENSİN, AİLE GÜÇLENSİN, EKONOMİ GÜÇLENSİN!

Ekonomiye Kadın Gücü

Proje Hakkında

Mikrokredi Hakkında

Mikrokredi Nedir?

Mikrokredi, dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına imkan sağlayan, teminat ve kefalet gerektirmeden verilen küçük bir sermayedir.

Mikrokredinin Esasları

  • Kredinin bir insan hakkı olduğu inancına dayanır, maddi açıdan yoksun kadınlara öncelik verir.
  • Kadının sahip olduğu varlıklara değil, geleceğe dönük çalışma azmi ve potansiyelinin değerlendirilmesine dayanır.
  • En yoksul olanlar dahil olmak üzere bütün insanların sınırsız kabiliyetlerle donanmış olduklarına inanır.
  • İnsanlara hibe yada sadaka şeklinde yardımlar vermeye karşı bir duruşla, borç vererek iş sahibi olmasını ve kendi ayakları üzerinde durmasını sağlar.

Mikrokredi Nasıl Uygulanır?

  • 1- Kredi almak isteyen kadınlar 5'er kişilik grup oluştururlar
  • 2- 3 gün boyunca TİSVA tarafından eğitim verilir
  • 3- Kadınlar yakından tanınır
  • 4- TİSVA krediyi kadınlara verir
  • 5- Kadınlar işe başlar
  • 6- Kadınlar, mikrokrediyi TİSVA'ya 46 haftada düzenli geri öder

Mikrokredi Nasıl Alınır?

Gelir getirici bir faaliyete başlamak isteyen 5 ihtiyaç sahibi kadının bir araya gelmesiyle süreç başlar. TİSVA, yapılmak istenen iş ve mikrokredi süreçleriyle ilgili gerekli bilgilendirme ve eğitimi verir.


İlk kez başvuranlar, ilk yıl için 100 ile 1000 lira arasında kredi alır. 1 yıl vadeli verilen kredisini düzenli ödeyenlerin limiti ikinci yıl 2 bin liraya kadar çıkar. Sonraki yıllarda meblağ katlanarak artar.

Her hafta TİSVA’nın saha tahsildarları tarafından yapılan ziyaretler sonucunda, girişimci kadınlar aldıkları krediyi; %15 hizmet bedeli (Vakfın personel ve işletme giderleri ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini kapsamaktadır) ile beraber 46 haftada haftalık taksitlerle geri öder.


Mikrokredi başvurusunda bulunmak için:

Telefon: 0312 436 90 90 E-mail: bilgi@tgmp.net